Een stukje geschiedenis

Au Mouton Blanc is gelegen aan de Kersenmarkt in hartje Maastricht. Dit historische pand uit 1764 was ooit de eerste raadskamer van de stad. Met een guillotine voor de deur om het rapaille af te schrikken.
Nadat Maastricht in het begin der 13e eeuw tot stad verheven was, kreeg het een eigen bestuur; toen werd hier aan de westzijde van de Kersenmarkt het Eerste Raadhuis gebouwd (het huidige Grand Café).

In het begin van de 14e eeuw had de stedelijke regering haar zetel in de "Landskroon". Dit tweede stadhuis was gelegen aan de zuidzijde van de Groote Staat, ter plaatse van het magazijn "de Zon" (later Vroom & Dreesmann).
De Landskroon had een torentje met uurwerk en alarmklok en was voorzien van een overdekt platform, waar op misdadigers werden tentoongesteld. In dit vermaarde gebouw bevonden zich ook de pijnbank en andere foltertuigen.

Op 21 juli 1659 werd in tegenwoordigheid van afgevaardigden van de beide soevereinen de eerste steen van het nieuwe raadhuis gelegd. Vijf jaar later kon het in gebruik worden genomen ; de toren werd pas later gebouwd. Zodra deze in 1684 gereed was, werden er de 26 klokken van het carillon, vervaardigd door de Amsterdamse klokkengieter Hemony, in gehangen. Het metaal was afkomstig van de klokken van de markttoren en van de vier bronzen leeuwen, die enige tijd op de balustrade van het Dinghuis hadden gestaan. (In 1707 werden er nog 9 klokken aan toegevoegd, vervaardigd door Van den Gheyn uit Leuven). Tenslotte werd nog het uurwerk van de markttoren door de horlogemaker Jan van Zutphen uit Den Bosch in de stadhuistoren geplaatst. En daarmee was de uitwendige bouw voltooid.

HOMEPAGE
HISTORIE
MENU
CONTACT
ZAALTJE
DRANKEN